Friday, November 24, 2006

Pressemelding: Hordaland bensin- og dieselfri i 2020!

Av Filip Rygg

Det ble i dag klart at KRF fikk gjennomslag for å starte en utredning i 2007 for å gjøre Hordaland til Norges fremste miljøfylke. I dag er fylket kjent for omfattende olje- og gassvirksomhet, men i fremtiden skal Hordaland være kjent for fylket som er kommet lengst i å ta i bruk miljøvennlige løsninger.

-Bakgrunnen for at vi fremmet forslaget et blant annet den manglende viljen sentralt(Storting og regjering) til å gjennomføre radikale og helt nødvendige reduksjoner av Norges klimautslipp. Nå ønsker vi at Hordaland skal vise vei, sier Filip Rygg som er fylkestingsrepresentant for KrF i Hordaland.

Norge ligger på Europatoppen i utslipp av CO2 pr innbygger. -Norge må gå foran i disse spørsmålene. Som fylkestingspolitikere har vi et klart ansvar for vårt fylke som KrF tar svært alvorlig. Drømmen er at vi i 2020 ikke har utslipp fra trafikken og at vi også ser en radikal endring i utslippene fra industrien og skipsfarten.

-Et tiltak som vi må vurdere er hvorvidt vi skal lage en subsidierordning slik at alle bensinstasjoner i løpet av få år har miljøvennlige alternativer, sier Filip Rygg.

Koalisjonen bestående av H, Frp, KrF og Uavhengig har nå lagt frem sitt forslag til budsjett som i desember vil bli vedtatt. -Budsjettet inneholder en stor satsing på kollektiv og også 250.000,- til utredningsarbeid for et mer miljøvennlig Hordaland. Nå skal det komme konkret satsing, sier Rygg. 

No comments: