Friday, November 24, 2006

Under 30% støtter regjeringens politikk i friskolesaken

Av Ole Bjørn Åse

Også her er regjeringen på tilbakegang. Det viser seg i 2 forskningsrapporter som nylig er lansert, at elevene på friskoler ofte får bedre karakterer enn i den offentlige skolen. I VG fredag 24. november går det frem at i for eksempel matematikk får privatskoleelevene "0,5 prosent karakterpoeng bedre enn elevene i de offentlige skolene".
Skolene bærer heller ikke preg av "skjev rekruttering etter foreldrenes sosiale status".

Privatskolene vokser og vokser. Jeg tror utviklingen er sunn. Om noen år vil det nok være en jevn fordeling i offentlig og private skoler; hvor elevene praktiserer fritt skolevalg - som forbrukerne de er på andre områder.

Dette fører til at den offentlige skolen må skjerpe seg. De kan ikke lenger støtte seg til en rød-grønn politikk som har tviholdt på skremselsbildene om en fremtidig "sosial kløft" mellom skolelever på offentlig- og privat skole.

Det finnes mange gode tiltak den offentlige skolen kan gjennomføre for å kapre elever. Hva med å innføre de samme krav til inneklima som i arbeidsmiljøloven? Dette er et tiltak det blant annet jobbes med i Hordaland KrFU. Eller hva med å tilby moderne lokaler? Hva med å sikre gode lærere gjennom blant annet strengere krav til fagkunnskap på lærerskolen?

Vi lever i 2006. Det er på tide av den offentlige skolen ser seg rundt. Samfunnet utvikler seg. Det bør den offentlige skolen gjøre også.

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=164305

No comments: